Vaaliteemojani

-koko kaupunki mukana, kaikki kaupunginosat huomioitava, ei ainoastaan ratikkareitin läheiset
-kohtuuhintainen asuminen, hintojen korotukset max. 50 % vuodessa (Keskustan valtuustoaloite 2016)
-kannatan Eteläpuiston rakentamista, koska jollain ratikkaa pitää rahoittaa
-Ruotula-Maisansalo-Kaivanto hanke on kannatettava
-Kauppi-Niihaman läpi pitää olla mahdollisuus kulkea Kiikisensalmen sillalle tulevaisuudessa

-miksei maalle saisi rakentaa?
-Teiskon yleiskaavoitus (ja sen jälkeen " suorat " rakennusluvat)
-joukkoliikenteen tasataksa Tampereelle
-siirtoviemäri Kämmenniemi-Sorila välille toteutettava
-Kämmenniemen terveysaseman ja palveluiden säilyminen turvattava

Koko kaupunki mukana


Kotikaupunkiamme tulee kehittää kokonaisuudessaan, ei siis vain ratikkalinjaan ja vastaaviin keskusta-alueen hankkeisiin keskittyen. Myös pohjoinen suuralue tulee huomioida osana Tamperetta ja edistää sen mahdollisuuksia: vapaa-ajan vietto, virkistys, matkailu jne. Maa- ja metsätalouselinkeinojen harjoittaminen sekä muu maaseutuyrittäminen tulee olla mahdollista tulevaisuudessakin. Asuminen on yksi maaseudun elinkeinoista, ja uusi maankäyttö- ja rakennuslaki tuo mukanaan kunnille sitä helpottavia työkaluja, joita tulee Tampereellakin ottaa käyttöön.


Kaupungin talous pitää saada kuntoon järkevillä ratkaisuilla


Koulutus ja sivistys kuuluvat kaikille. Ne eivät saa olla päällimmäisenä säästöjen ja leikkausten kohteena. Perustulokokeilun tulokset täytyy analysoida niin tarkasti, että todelliset hyödyt selviävät.


PK-sektorin yrityksiä tulee nostaa esille työllistämisen näkökulmasta. Oikealla tuella ja toiminnan mahdollistamisella ne kykenevät työllistämään tulevaisuudessa suhteellisesti eniten. Tästä positiivisena esimerkkinä mainittakoon mahdollisuus ottaa rakennustyömaille harjoittelija työkokeiluun 6€/h.


Kotimaisen ruuan ja energian käytön mahdollisuudet julkisissa palveluissa tulee selvittää ja panostaa mahdollisuuksien mukaan. 


Kaikista pidetään huolta!


Ota yhteyttä: 0400 317 810 / matti.jarvinen55@gmail.com

Jaa sivu