Muita luottamustoimia

Keskustan Tampereen kunnallisjärjestön KUNTAVAALIOHJELMA 2017

TAMPEREEN KESKUSTA - VALMIINA VASTUULLISEEN PÄÄTÖKSENTEKOON


Tampereen vetovoimaa ovat menestyvät yritykset, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monipuolinen kulttuuri-ja liikuntamaailma. Kaupungin tehtävänä on mahdollistaa tämä kaikki.


Tampereelle luodaan työpaikkoja mikro-ja pienyrityksiin matalan kynnyksen toimin.


Tampereen talous käännetään nousuun. Työllisyyden kohentumisen suorat ja välilliset vaikutukset turvaavat kaupungin taloutta. Verot ja maksut pidetään nykytasolla. Kaupungin taloudessa on keskityttävä tulonhankintaan, jolla kustannetaan raskas investointiohjelma.


Tamperelaisille turvataan kohtuuhintainen asuminen koko kaupungin alueella. Yritys-ja pientalotonttien saatavuus varmistetaan tonttitakuulla. Kaupungin kaikki alueet otetaan mukaan Tampereen kehitykseen.


Puurakentamisen osuutta kerros-ja pientalorakentamisessa lisätään.


Vanhojen vuokratonttien vuokrasopimukset uudistetaan portaittain, jotta hinnankorotukset tamperelaisille ovat kohtuullisia.


Tampereen hankkimat elintarvikkeet ovat sellaisia, joiden tuottaminen on Suomessa laillista. 


Kaupunkikeskustan hyvä tietoliikenneverkko laajennetaan koko Tampereen alueelle.


Tampereella otetaan käyttöön joukkoliikenteen tasataksa koko kaupungissa. Jatkavan bussiliikenteen käyttövoimaksi valitaan yhdyskuntajätteestä valmistettu biokaasu. Tampere edistää omilla toimillaan tunnin junayhteyttä pääkaupunkiin.


Tampereen maaseutualueen elinkeinoja, matkailua ja vapaa-ajan palveluita kehitetään erillisellä ohjelmalla.


Ympäristö on vastuuta, elintasoa ja viihtyvyyttä. Tampereen tehtävänä on huolehtia viihtyisästä ympäristöstä. Kiertotalous tehostaa luonnonvarojen käyttöä ja lisää kaupungin ja maaseudun yhteistyötä.


Lisätiedot


Esko Erkkilä, Keskustan Tampereen kunnallisjärjestön puheenjohtaja, 050 556 4878

Matti Järvinen, Keskustan Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja, 0400 317 810
Ota yhteyttä: 0400 317 810 / matti.jarvinen55@gmail.com

Jaa sivu